privacypolicy

Privacy beleid

Deze website wordt beheerd door Troostwijk Veilingen B.V., gevestigd aan Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33170931 (“Troostwijk Veilingen”).

Troostwijk Veilingen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Troostwijk Veilingen verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig. Troostwijk Veilingen zal de persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en de benodigde maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Troostwijk Veilingen gaat zorgvuldig om met de door u bij registratie of anderszins verstrekte persoonsgegevens, inbegrepen naam, adres, contactgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige geldende wetgeving. Troostwijk Veilingen gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering, het faciliteren van haar (veiling)producten en diensten, het bewaren in een database om (toekomstige) deelname aan veiling(en) eenvoudiger te maken, het controleren van de beveiliging van de website, het informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite, het doen van gerichte aanbiedingen van diensten en producten waarop u prijs zou kunnen stellen en het uitvoeren van een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak en/of gerechtelijke procedure.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen u als betrokkene en Troostwijk Veilingen. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, dan kunt u geen gebruik maken van de diensten en producten die worden aangeboden door Troostwijk Veilingen.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van Troostwijk Veilingen, zoals nieuwsbrieven, veilingupdates, updates over nieuwe verkopingen, zal Troostwijk Veilingen bij registratie vragen om uw toestemming of uit de administratie blijkt dat u inmiddels toestemming heeft gegeven.

Bijzondere persoonsgegevens

Troostwijk Veilingen zal geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken, te weten ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en genetische gegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Troostwijk Veilingen zal uw persoonsgegevens zo veel mogelijk verwerken binnen de Europese Unie. Troostwijk Veilingen zal uw persoonsgegevens uitwisselen of doorgeven aan een land buiten de Europese Unie, indien een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt gegarandeerd door middel van een overeenkomst, goedgekeurde gedragscode of certificering.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Troostwijk Veilingen bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Troostwijk Veilingen houdt een termijn aan van maximaal 10 (tien) jaar na het moment dat het account voor het laatst actief is geweest.

Bewerkers

Indien Troostwijk Veilingen gebruik maakt van derden, sluit zij hiervoor bewerkersovereenkomsten voor zover deze derde partij geen zelfstandige verplichting heeft tot verantwoording voor het verwerken van persoonsgegevens.

Cookies

Troostwijk Veilingen kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, de bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Deze cookies stellen Troostwijk Veilingen in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en producten en om haar dienstverlening aan te passen aan uw wensen.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van hyperlinks met deze internetsite zijn verbonden.

Uw privacyrechten

Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement, of u wilt gebruik maken van uw recht tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking, verzet aantekenen of verzoek tot dataportabiliteit met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres dpo@troostwijkauctions.comof per gewone post:

Troostwijk Veilingen B.V
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam
Nederland

Het is te allen tijde mogelijk uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door Troostwijk Veilingen in te trekken. Troostwijk Veilingen is niet gemachtigd uw persoonsgegevens te verwerken zonder uw toestemming. Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Troostwijk Veilingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 april 2018.